Folkemøde

Feriehuse og ferielejligheder kan købes med hotel status af virksomheder, foreninger m.m. og således sikre egen anvendelse eller udlejes med god lejeindtægt under Folkemødet – vælg selv.

Herudover vil der være en attraktiv lejeindtægt ved udlejning.

Investering

Køb af en ferielejlighed i Klintely, kan være et alternativ til såvel opsparing på såvel bankkonti samt eventuelt pensionsordninger.

Se mere om høje lejeindtægter under Udlejning.

Endvidere har man som ejer altid muligheden for selv frit at benytte ferieboligen, hvilket i sig selv jo må anses som værende en ”stor bonus”, når man tager beliggenheden, indretning og udsigt i betragtning.

Der er flere muligheder for finansiering af købet af en ferielejlighed i Klintely, realkreditinstitutter tilbyder 75% realkreditfinansiering af købersummen jfr. gældende regler for finansiering af ferieboliger.

Man skal som ejer huske at tage de meget gunstige beskatningsregler af lejeindtægter i betragtning, når de månedlige brutto/nettoydelser skal beregnes.

Vælger Du at købe et feriehus eller ferielejlighed med hotel status, skal Du være opmærksom på at der er andre regler m.h.t. beskatning i forhold til anført overfor.